چرا دامین عددی 100 را برای وب‌سایت خود انتخاب کردیم

چرا دامین عددی 100 : انتخاب عدد ۱۰۰ به دلایل مختلفی صورت گرفته ولی مهمترین دلیل آن به علت یادآوری ساده ی آن می باشد. زیرا امروزه بنیان و اساس هر شرکت بزرگ وب‌سایت آن شرکت است و هر وب‌سایت احتیاج به یک دامنه اینترنتی دارد بنابراین دامنه های اینترنتی از ارزش بالایی برخوردار هستند، از دامنه کشوری ایران که (آی آر) نامیده میشود کلاً هزار عدد دامنه سه رقمی عددی وجود دارد و این تعداد تکرار شدنی نیست؛ دامنه های عددی سه رقمی کمیاب و ارزشمند هستند و اعدادی مثل 100 کاملاً در حافظه افراد باقی می ماند و این می تواند موفقیت وب‌سایت رو چندین برابر کند.